Cévní věk: Jsou naše cévy skutečně stejně staré jako my?

Cévní věk: Jsou naše cévy skutečně stejně staré jako my?

Cévy stárnou společně s celým organismem.U některých jedinců je to dokonce rychleji, než by odpovídalo jejich kalendářnímu věku. Jak zjistíme, v jakém stavu naše cévy ve skutečnosti máme?

Při posuzování cévního věku se soustředíme především na tepny, které odvádějí okysličenou krev směrem od srdce. Zdravé tepny jsou pružné a tato elasticita pomáhá tlumit kolísání krevního tlaku, který je vyvolán při vypuzení krve ze srdce do systémového řečiště. Ve zdravých a pružných tepnách se tzv. pulsové vlny vytvářené levou komorou šíří arteriálním řečištěm pomalu a odrážejí se na mnoha místech v periferii.

Cévní věk lze odhadnout na základě arteriální tuhosti

S přibývajícím věkem a nezdravým stylem života se arteriální stěna zesiluje a tepny tuhnou. Výsledkem je, že pulsové vlny se díky většímu odporu cévní stěny pohybují rychleji a odražená tlaková vlna se vrací už během fáze systoly. Tím se zvyšuje systolický tlak a rovněž zátěž levé komory. Odborně ověřenou metodou posouzení arteriální tuhosti je právě měření rychlosti pulsové vlny pomocí speciálního přístroje, který funguje na podobném principu jako tlakoměr. Samotné měření pulsové vlny je jednoduché. Jedná se o nebolestivou, neinvazivní metodu podobnou měření krevního tlaku, která trvá přibližně deset minut. Čím je pulsová vlna rychlejší, tím starší jsou naše cévy.

Vaše cévy jsou starší než vy. Co teď?

Především je potřeba mít na paměti, že naměřená hodnota neznamená automaticky špatnou diagnózu. Výsledek měření může být ovlivněn například i nervozitou ze samotného měření.

Z REŽIMOVÝCH OPATŘENÍ JE POTŘEBA VYZDVIHNOUT ZEJMÉNA:
• Omezení příjmu soli. Prokázalo se, že sůl urychluje změny v cévách souvisejících s věkem a naopak omezení příjmu u starších osob zlepšuje poddajnost tepen.

• Také doplňky stravy mají vliv na poddajnost u pacientů s vysokým obsahem cholesterolu v krvi, patrně díky pozitivnímu vlivu na snížení triglyceridů a LDL. S nižší rychlostí pulsové vlny je spojen vysoký dietní příjem isoflavonů, nesteroidních rostlinných substancí bohatě obsažených v sójových bobech a v jeteli. Z dietních opatření je ještě potřeba jmenovat prokázaný preventivní účinek rybího tuku a česneku.


• Udržování hmotnosti na normálních hodnotách.


• Pravidelné vytrvalostní cvičení (rychlá chůze, plavání, cyklistika, běh), ideálně každý den alespoň 30 minut.


• Mírná spotřeba alkoholu je spojena s významně nižší rychlostí pulsové vlny. Nadměrná spotřeba má zcela opačný efekt a významně zvyšuje riziko vysokého krevního tlaku i hypertrofie srdce.